Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 09 Septembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare iluminatul public în Municipiul Oradea: Cabluri electrice ACYABY, CYY-F, CLEME CDD, BECURI VAPORIˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 08.09.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

 Se vor respecta specificațiile tehnice minime solicitate, iar operatorii economici intersați vor descrie specificațiile tehnice ale produsului postat, în catalogul electronic SEAP.

Valoarea estimată totală a achiziției directe50.200,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 1201/05.09.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: ‟LUCRĂRI DE REPARARE ȘI RELOCARE CUTIE DE DISTRIBUȚIE, AMPLASATĂ SUB PASAJUL DE PE CALEA ARADULUI DIN MUNICIPIUL ORADEA” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 25.08.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție 44.730,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 23.08.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 1117/18.08.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 1104/17.08.2022..

 Documente


NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.