Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 09 Iunie 2023

ANUNȚ INTENȚIE

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele:: Achiziția lucrărilor de execuție și implementare a sistemului de climatizare la apartamentele cu două camerela care este prevăzut doar o unitate de climatizare, la blocul de locuințe de serviciu – C3, situat în Oradea, str. Ovid Densușianu, nr. cad. 208807” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 13.06.2023, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2)

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].