+4 0359 889 389 contact@adlo.ro

09 Iunie 2023

ANUNȚ INTENȚIE

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele:: Achiziția lucrărilor de execuție și implementare a sistemului de climatizare la apartamentele cu două camerela care este prevăzut doar o unitate de climatizare, la blocul de locuințe de serviciu - C3, situat în Oradea, str. Ovid Densușianu, nr. cad. 208807” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 13.06.2023, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2)

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente

06 Iunie 2023

ANUNȚ INTENȚIE

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele:: Achiziția lucrărilor de execuție și implementare a sistemului de climatizare la apartamentele cu două camerela care este prevăzut doar o unitate de climatizare, la blocul de locuințe de serviciu - C3, situat în Oradea, str. Ovid Densușianu, nr. cad. 208807” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 08.06.2023, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2)

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente

24 Aprilie 2023

ANUNȚ INTENȚIE

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de mentenanță, revizie tehnică pentru grupurile electrogene, aflate în utilitatea și proprietatea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A.,”, situate în parcurile industriale din municipiul Oradea, parcul industrial Săcuieni și parcul industrial Tileagd și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.04.2023, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 50532300 - 6 - Servicii de reparare și de întreținere a generatoarelor (Rev.2)

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 50532300 - 6 - Servicii de reparare și de întreținere a generatoarelor (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de execuție de lucrări.

Durata prestării serviciilor: 1 an de la data semnării contractului.

Valoarea estimată a achiziției: 9.000 lei fără TVA

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente

5 Aprilie 2023

 Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic  LUCRĂRI DE EXECUȚIE – MODERNIZARE APARATE DE ILUMINAT SI PUNCTE DE APRINDERE EXISTENTE CU TEHNOLOGIE LED, TELEGESTIUNE SI PUNCTE DE APRINDERE SMART, MUNICIPIUL ORADEA” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 12.04.2023, ora 12.00 PM.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:

Cod CPV: 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradala.

Valoarea estimată a achiziției: 900.000 lei fără T.V.A..

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45232130-2 cu denumirea electronic “LUCRĂRI DE EXECUȚIE – MODERNIZARE APARATE DE ILUMINAT SI PUNCTE DE APRINDERE EXISTENTE CU TEHNOLOGIE LED, TELEGESTIUNE SI PUNCTE DE APRINDERE SMART, MUNICIPIUL ORADEA”, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 425/05.04.2023.

Documente


27 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: “Servicii de întreținere a spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 03.04.2023, ora 12:00.

Documente

27 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: “Servicii de măturare si spălare mecanizată drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II și Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 03.04.2023, ora 12:00.

Documente

27 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Servicii de curățenie stradală din Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 03.04.2023, ora 12:00.

Documente

8 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: “Lucrări de proiectare, execuție și implementare a sistemului de control acces la blocul de locuințe de serviciu – C3, situat în Oradea, str. Ovid Densușianu, nr. Cad. 208807” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 13.03.2023, ora 12:00.

Documente

7 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic,următoarele: Lucrări de proiectare, execuție și implementare a sistemului desupraveghere video la blocul de locuințe de serviciu C3, situat în Oradea, str. OvidDensușianu, nr. Cad. 208807 și invită operatorii economici -și înregistreze oferta încatalogul electronic din SEAP, până la data de 10.03.2023, ora 10:00.
Va fi consultat următorul cod CPV:
Cod CPV: 32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV: 32323500-8
- Sistem video de supraveghere (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări
servicii.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.Termenul de execuție: Termenul de proeictare și execuție va fi de maxim 12 săptămâni de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a achiziției: 80.000 lei fără TVA.

Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini atașat (având nr. de înregistrare: 215/23.02.2023).

Limba de redactare a ofertei: română.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


21 Decembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: ‟Lucrări de extindere rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial II” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 23.12.2022, ora 12:00.
Va fi consultat următorul cod CPV principal:

CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice
Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări de extindere rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial II.
Termenul de execuție a lucrărilor: 90 de zile lucrătoare de la predarea amplasamentului.
Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.
Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1711 / 20.12.2022.

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă.
Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.
Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


20 Decembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de întărire rețea de energie electrică în Parc Industrial I și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 22.12.2022, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

 

CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări de rețea de energie electrică în Parc Industrial I.

Termenul de execuție a lucrărilor: 4 luni calendaristice de la data semnării contractului și de la predarea amplasamentului.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1671/13.12.2022.

 Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă.

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

 Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


12 Decembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de execuție rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial Tileagd și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 16.12.2022, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

 CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări de execuție rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial Tileagd.

Termenul de execuție a lucrărilor: 4 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1642/08.12.2022.

 Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă.

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


29 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, achizitia si instalarea: Sistem videoconferință destinat pentru sala de sedință la sediul ADLO, situat pe str. Primăriei nr. 3, Mun. Oradea. și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 05.12.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV:32232000-8 – Echipamente pentru videoconferință.

Valoarea estimată a serviciilor20.000,00 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  32232000-8 – Echipamente pentru videoconferință, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 05.12.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii pe o durată de 30 zile, de la semnarea contractului.

Livrarea: Se va specifica termenul de execuție și termenul de garanție al lucrării.

Oferta financiara: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile, inclusiv livrarea, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1566/16.11.2022.

Modalitatea de plată: Plata cu O.P. până la 30 zile, de la emiterea facturii fiscale şi acceptarea de către achizitor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


21 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de extindere sistem supraveghere video din Parcul Industrial Eurobusiness II și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 25.11.2022, ora 12:00.

Documente

 

18 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Serviciilor de deszăpezire pe drumurile și căile de acces în Parcul Industrial Eurobusiness I, Eurobusiness II si Eurobusiness III Oradea pentru perioada 2022-2023” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 21.11.2022, ora 15:00.

Documente

 

18 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Executarea rețelei de medie tensiune în Parcul Industrial Tileagd și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 22.11.2022, ora 14:00.

Documente

 

17 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de extindere sistem supraveghere video din Parcul Industrial Eurobusinee II și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 21.11.2022, ora 12:00.

Documente

 

17 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: ‟Achiziția a două transformatoare care se vor monta în posturile de transformare din parcurile industriale, aflate în administrația ADLO” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 21.11.2022, ora 12:00.

Documente

 

17 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 23.11.2022, ora 12.00 PM.

      Va fi consultat următorul Cod CPV: 45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale

Valoarea estimată a achiziției: 750.000 lei, cu T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45232130-2 cu denumirea electronic “ LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR”, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

                        Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1554/16.11.2022.

 

 Documente

 

16 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Lucrări de extindere și întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial II și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până ladata de 17.11.2022, ora 14:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

 31600000 – 2 – Echipament electric

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 31600000 – 2 – Echipament electric, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări.

Durata execuției lucrări: 5 săptămâni de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1531/15.11.2022.

 Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentației emise de Antreprenor (mai exact după verificarea cantităților de lucrări real executate, a calității materialelor puse în operă și a calității lucrărilor, cuprinse în situațiile de lucrări emise de antreprenor, respectiv a cantităţilor de lucrări real executate).

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


10 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Serviciilor de deszăpezire pe drumurile și căile de acces în Parcul Industrial Eurobusiness I, Eurobusiness II si Eurobusiness III Oradea pentru perioada 2022-2023” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până ladata de 17.11.2022, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii.

Durata prestării serviciilor: Decembrie 2022 - 31 Martie 2023.

Valoarea estimată a achiziției: 250.000 Lei fără TVA

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. de înregistrare: 1490/07.11.2022.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


10 Noiembrie 2022

Societatea AGENTIA DE DEZVOLT ARE LOCAL.A ORADEA S.A. informeazii operatorii economici cii, intentioneazii sii achizitioneze direct in baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificiirile i completarile ulterioare, din catalogul electronic, executia: "LUCRARI DE SA.PA.TURI IN INSTALATIILE ELECTRICE SUBTERANE ALE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIULUI ORADEA PRECUM I FURNIZAREA, MONTAREA I/SAU DEMONTAREA DE ST.ALP! INCLUSIV POZAREA RETELELOR ELECTRICE LES I LEA" i invitii operatorii economici sii- i inregistreze oferta in catalogul electronic din SEAP, panii Ia data de 14.11.2022, ora 16:00.

Documente


31 Octombrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: ‟Servicii de igienizare, zugravire și reparații spațiu birouri, sediu ADLO, situat pe str. Primăriei Nr. 3, și apartamente locuințe de serviciu, bl. str. Uzinelor Nr. 4, din MUNICIPIUL ORADEA” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 03.11.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 4545300-8 Lucrări de renovare.

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție15.000,00 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  4545300-8 Lucrări de renovare, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 02.11.2022, ora 14.00, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii pe o durată de 2 luni, de la semnarea contractului.

Livrarea: Se va specifica termenul de execuție și termenul de garanție al lucrării.

Oferta financiara: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile, inclusiv livrarea, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1409 /19.10.2022.

Modalitatea de plată: Plata cu O.P. până la 30 zile, de la emiterea facturii fiscale şi acceptarea de către achizitor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016.

Documente


28 Octombrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Lucrări de săpături și înlocuit (montare și/sau demontare) stâlpi la instalațiile electrice subterane ale sistemului de iluminat public a Municipiului Oradea și pozare rețele electrice în șanț (LES) și între stâlpi (LEA) și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 07.11.2022, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)

Vor fi consultate următoarele coduri CPV secundare:

  45311100-1 - Lucrări de cablare electrică

 45311200-2 - Lucrări de conexiuni electrice

 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradală

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 04.11.2022, ora 12:00, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări.

Durata execuției lucrări: de la data semnării contractului până la data de 31.12.2023.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1418/24.10.2022.

 Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentației emise de Antreprenor (mai exact după verificarea cantităților de lucrări real executate, a calității materialelor puse în operă și a calității lucrărilor, cuprinse în situațiile de lucrări emise de antreprenor, respectiv a cantităţilor de lucrări real executate).

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente


06 Octombrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: ‟Înlocuire aparate de iluminat stradal în Parcul Industrial Eurobusiness I & II Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până ladata de 11.10.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 34928500-3 Echipament de iluminat stradal

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție: 247.500,00 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  34928500-3 Echipament de iluminat stradal, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 11.10.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de furnizare pe o durată de 3 luni, de la semnarea contractului.

Livrarea: Se va specifica termenul de livrare și termenul de garanție al echipamentelor.

Oferta financiara: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile, inclusiv livrarea, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr.1260/16.09.2022.

 Modalitatea de plată: Plata cu O.P. până la 30 zile, de la emiterea facturii fiscale şi acceptarea de către achizitor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


09 Septembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția lucrării de: ‟Lucrări de săpături la instalațiile electrice subterane ale sistemului de iluminat public din Municipiului Oradea, inclusiv aducerea terenului la starea inițială” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 09.09.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)

Valoarea estimată execuție lucrări 438.750,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2), trimițând și o informare (conform, modelului de document informare-Formular nr. 1) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 08.09.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsurile la solicitările de clarificări, vor fi atașate anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Formularele nr.  2, 3, 4, 5 vor fi prezentate conform notei, regăsite în Secțiunea- Formulare. (conform modelelor atașate). 

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 1213/06.09.2022, Caiet de sarcini nr. 439i/06.09.2022  și modele Formulare, autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


09 Septembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare iluminatul public în Municipiul Oradea: Cabluri electrice ACYABY, CYY-F, CLEME CDD, BECURI VAPORIˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 08.09.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

 Se vor respecta specificațiile tehnice minime solicitate, iar operatorii economici intersați vor descrie specificațiile tehnice ale produsului postat, în catalogul electronic SEAP.

 

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 50.200,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 1201/05.09.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: ‟LUCRĂRI DE REPARARE ȘI RELOCARE CUTIE DE DISTRIBUȚIE, AMPLASATĂ SUB PASAJUL DE PE CALEA ARADULUI DIN MUNICIPIUL ORADEA” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 25.08.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                                                        45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție 44.730,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 23.08.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 1117/18.08.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 1104/17.08.2022..

 Documente


NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.


10 August 2022

S-a publicat anunt de participare   nr. CN1045872 din 10.08.2022, cu privire la:

Contractul de furnizare prin închiriere ‟ Iluminat festiv în municipiul Oradea 2022-2023

Data limita de depunere a ofertelor în SEAP  este  14.09.2022ora 15:00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute accesand site-ul www.e-licitatie.ro anunt de participare nr.  CN1045872/10.08.2022 (conform fișierului anexat).

 

Documente


01 August 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic elaborare studiu de fezabilitate, elaborare studii conform HG 907/2016, elaborare studiu de trafic, elaborare analiza institutionala, elaborare documentații suport și obținere avize, acorduri și autorizații pentru obiectivul de investitii „DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII METROPOLITANE ÎN ZONA DE VEST PENTRU DEZVOLTAREA CONECTIVITĂȚII, MOBILITĂȚII ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC PRIN MIJLOACE DE TRANSPORT SUSTENABILE (LEGĂTURA BORȘ – IRIS)” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.08.2022, ora 12.00 PM.

            Va fi consultat următorul Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, cu T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 71322500-6  cu denumirea electronic  DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII METROPOLITANE ÎN ZONA DE VEST PENTRU DEZVOLTAREA CONECTIVITĂȚII, MOBILITĂȚII ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC PRIN MIJLOACE DE TRANSPORT SUSTENABILE (LEGĂTURA BORȘ – IRIS), trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

                        Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1033/28.07.2022.

Documente


08 Iunie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: Materiale necesare pentru întreținerea iluminatul public din Mun. Oradea: Cleme, becuri vapori sodiu 250 W, 400W și set 3 prezoane M14ˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta-preț unitar/ produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 15.06.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 8.440,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta-preț unitar/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 14.06.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

 

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 799/08.06.2022, poze produs poz. 4 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

 

Documente


26 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția lucrării de: ‟ÎNTĂRIRE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL III, mun. Oradea – prin spor de putere conform avizului tehnic de racordare emis de Distribuție Energie Electrică România și relocarea (eliberarea) amplasamentului și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 31.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal: 45232200-4 Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 227.790,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232200-4 Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 30.05.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

 Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 746 /26.05.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 477/11.04.2022.

Documente


20 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind serviciul de realizare a “Plan urbanistic zonal – actualizare P.U.Z.  abrobat în H.C.L. nr. 315/28.05.2015 – parcelare teren, redimensionare drumuri de acces și diminuare suprafață Parc Industrial Eurobusiness II Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 23.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii 125.000,00 LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire: ‟prețul cel mai scăzut” dintre ofertele admisibile

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2),  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Modalitatea de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii.

Durata contractului de prestare servicii:  maxim 4 luni.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în LEI fără TVA, cu maxim 2 (două) zecimale. Oferta financiară va cuprinde toate costurile, realizării serviciului, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr.720/19.05.2022.

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea serviciului real prestart.

Alăturat prezentei regăsiți: Caietul de sarcini nr.720/19.05.2022.

Documente


03 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: Materiale necesare pentru întreținerea iluminatul public din Mun. Oradea: Becuri cu vapori sodiu, bandă electroizolatoare și cablu electric CYY-Fˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta-preț unitar/ produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 06.05.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 42.275,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta-preț unitar/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 05.05.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

 Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 593/03.05.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


02 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: “Servicii de întreținerea spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” -Reluare 1 si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 04.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 77310000-6 – Amenajare si intretinere spatii verzi

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii 134.980,96 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 77310000-6 – Amenajare si intretinere spatii verzi,  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 03.05.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 589/02.05.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind postarea în Seap, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 578/02.05.2022.

Documente


02 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: “Servicii de curățenie stradală din  din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” -Reluare 1 si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 04.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii 117.074,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală,  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 03.05.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 588/02.05.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind postarea în Seap, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 587/02.05.2022.

Documente


21 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: “Serviciilor de întreținerea spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.04.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 77310000-6 – Amenajare si intretinere spatii verzi

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii : 134980,96 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 77310000-6 – Amenajare si intretinere spatii verzi  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 27.04.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii

Durata contractului de prestare servicii: 12 luni, de la semnarea contractului de ambele părți.

Oferta financiară: Oferta va fi experimată în LEI fără TVA, cu maxim 2 (două) zecimale. Oferta financiară va cuprinde toate costurile, realizării serviciului, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 497 / 15.04.2022

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea serviciului real prestart.

Alăturat prezentei regăsiți: Caietul de sarcini nr. 497 / 15.04.2022.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

Model document informare postare Seap

Clarificare 1 nr. 556_27.04.2022 - servicii intretinere spatii verzi EBP I, II, III


21 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: “Achiziționarea Serviciilor de măturare și spălare mecanizata drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.04.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii : 135000,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor,  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 27.04.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii

Durata contractului de prestare servicii: 12 luni, de la semnarea contractului de ambele părți.

Oferta financiară: Oferta va fi experimată în LEI fără TVA, cu maxim 2 (două) zecimale. Oferta financiară va cuprinde toate costurile, realizării serviciului, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 484 / 12.04.2022

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea serviciului real prestart.

Alăturat prezentei regăsiți: Caietul de sarcini nr. 484 / 12.04.2022.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

Model document informare postare Seap

Clarificare 1 nr. 554_27.04.2022 - ref achizitie servicii maturare EBP I, II, III


 

21 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: Servicii de curățenie stradală din  din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.04.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii : 57174,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală,  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 27.04.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii

Durata contractului de prestare servicii: 12 luni, de la semnarea contractului de ambele părți.

Oferta financiară: Oferta va fi experimată în LEI fără TVA, cu maxim 2 (două) zecimale. Oferta financiară va cuprinde toate costurile, realizării serviciului, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 510 / 19.04.2022

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea serviciului real prestart.

Alăturat prezentei regăsiți: Caietul de sarcini nr. 510 / 19.04.2022.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

Model document informare postare Seap

Clarificare 1 nr. 555_27.04.2022 - servicii de curatenie stradala EBP I, II, III

 


8 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟Servicii de revizii tehnice periodice a capacităților de distribuție a energiei electrice de 110kV, 20kV și 0,4kV, aflate în administrarea Sociețății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.  și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 14.04.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 50532400-7 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)

 Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 134.500,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV:  50532400-7 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2) trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 12.04.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 469/08.04.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind postarea în Seap, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 467/08.04.2022.

Documente


5 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR” – reluare 3 și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 11.04.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

Cod CPV secundar: 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 209.073,07 LEI fără TVA, defalcată astfel: proiectare – 6.089,51 lei fără TVA (aprox. 3 %) și execuție - 202.983,56 lei fără TVA (aprox. 97%).

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 08.04.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 433/04.04.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP,  anexă documente solicitate de autoritatea contractantă, în vederea atribuirii contractului și caietul de sarcini nr. 432/04.04.2022

Documente


22 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare avarii pe rețelele electrice ale iluminatul public din Municipiul Oradeaˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.03.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 9.400,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 24.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 383/22.03.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


14 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare avarii pe rețelele electrice ale iluminatul public din Municipiul Oradeaˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 18.03.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 8.140,00 LEI fără TVA.

 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 16.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 348/14.03.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


14 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, proiectarea și execuția: ‟ÎNTĂRIRE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL III, mun. Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 17.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                                                          45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 131.800,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 15.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 346/14.03.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 333/09.03.2022.

 Documente


7 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR” – reluare 2 și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 11.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

Cod CPV secundar: 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 117.647,05 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 09.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 295/07.03.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 202/18.02.2022

Documente


3 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE–PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 10.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 352.941,18 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 08.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 285/03.03.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 204/18.02.2022

Documente

Clarificare 1


3 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarea achiziție directă privind furnizarea de Contoare de măsură energie electrică și a modemurilor aferente contoarelor pentru Parcurile Industriale Eurobusiness 1, 2 și 3ˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 07.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal: 38551000-2 Contoare de energie (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de furnizare produse: 36.350,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  38551000-2 Contoare de energie (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 283/03.03.2022, Caietul de sarcini nr. 241/25.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente


 28 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR” – reluare 1 și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 04.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

Cod CPV secundar: 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 117.647,05 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 02.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

 

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 261/28.02.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 202/18.02.2022

Documente


28 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL III - Lucrări foraj orizontal dirijat” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 04.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                                                               45255500-4 Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 63.000,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45255500-4 Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 02.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 251/28.02.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 213/21.02.2022.

 

Documente


22 februarie 2022

 

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.02.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

 

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 117.647,05 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 24.02.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 222/22.02.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 202/18.02.2022

Documente

 


21 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele produse necesare  Becuri cu vapori sodiu și led, pentru iluminatul public din Municipiul Oradeaˮ - reluare 1 și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 24.02.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe20.600,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV regăsite în tabelul din anunțul de intenție, trimițând și o informare (conform modelului, document de informare) către Societatea  AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 219/21.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertă/produs în catalogul electronic SEAP.

Documente


 14 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, proiectarea și execuția de lucrări LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ – PARC INDUSTRIAL TILEAGD, JUDETUL BIHORˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 21.02.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

    45232411-6  Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție : 226.890,76 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232411-6  Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care, ofertanții interesați doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 17.02.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 175/14.02.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 171/14.02.2022.

Documente


9 februarie 2022
 
 

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele produse necesare Becuri cu vapori sodiu și led, pentru iluminatul public din Municipiul Oradeaˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 15.02.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 24.850,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV regăsite în tabelul din anunțul de intenție, trimițând și o informare (conform modelului, document de informare) către Societatea  AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 158/09.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertă/produs în catalogul electronic SEAP.


8 februarie 2022
 

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, de furnizarea produsului: Transpalet electric 2.5 - 3t, pentru manipulare materiale și echipamente în hala destinată iluminatul public, din Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 16.02.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 42410000-3 Echipamente de ridicare si de manipulare    (Rev.2) 

Valoarea estimată achiziție: 64.000,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  42410000-3 Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2),  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Se vor respecta specificațiile tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini nr. 143/07.02.2022. Operatorii economici intersați, vor descrie în catalogul electronic SEAP, specificațiile tehnice ale produsului postat.

În cazul în care, ofertanții interesați doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 14.02.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 149/08.02.2022, model document de informare autoritate contractantă privind înregistrarea în catalogul electronic SEAP, a ofertei/produs și caietul de sarcini nr. 143/07.02.2022.

 Documente

 Clarificare 1

 


4 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare avarii pentru iluminatul public din Municipiul Oradeaˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 11.02.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 18.506,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV regăsite în tabelul din anunțul de intenție, trimițând și o informare (conform modelului, document de informare) către Societatea  AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 126/04.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă/produs în catalogul electronic SEAP.

Documente

Clarificare1


 

 

3 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare privind iluminatul public, drum legătura și pistă biciclete Mun. Oradea – loc. Sîntandreiˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 08.02.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 4.410,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform celor regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului document de informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 123/03.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertă/produs în catalogul electronic SEAP.

Documente


 
 

 1 februarie 2022 

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Stâlp iluminat stradal din beton armat centrifugat SCP 10002ˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 09.02.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV:  44212224-5 Stalpi de linii electrice aeriene (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 1.400,00 LEI fără TVA.

Documente


12 ianuarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “ CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DE SERVICIU - ETAPA 1: BLOC C3, MUNICIPIUL ORADEA – STR. OVID DENSUSIANU NR.CAD. 203283 (fost 160462)””, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 14.01.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor.

Valoarea totală estimată a achiziției: 81.396 lei, cu T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV - 71520000-9  cu denumirea “Servicii de dirigenție de șantier a implementării proiectului “ CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DE SERVICIU - ETAPA 1: BLOC C3, MUNICIPIUL ORADEA – STR. OVID DENSUSIANU NR.CAD. 203283 (fost 160462)” situat în Municipiul Oradea, Strada Ovid Densusianu, identificat cu numarul cadastral 157023 trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1388/14.12.2021.


19 noiembrie 2021

 Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, EUROBUSINESS II SI EUROBUSINESS III ORADEA pentru SEZONUL RECE 2021 - 2022”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 25.11.2021,ora 10.00.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:

Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire;

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A..

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 90620000-9 cu denumirea “ SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, EUROBUSINESS II SI EUROBUSINESS III ORADEA pentru SEZONUL RECE 2021 - 2022”, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente


17 noiembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de întărire rețea de energie electrică de joasă tensiune în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.11.2021 ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări de construcție de linii electrice.

Valoarea estimată a achiziției: 16.100 lei, fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV - 45231400-9 cu denumirea “ Lucrările de întărire rețea de energie electrică de joasă tensiune în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1225/15.11.2021, listele de cantități și planșa atașată și propunerea de contract de lucrări.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


5 noiembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări de „PROIECTARE, EXECUTIE SI IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS III” situat în Municipiul Oradea, Strada Beothy Odon, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 09.11.2021, ora 14:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 32323500-8,   Sistem video supraveghere.

 Valoarea estimată a achiziției: 60 000 lei, fără T.V.A.

 Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal CPV 32323500-8,   Sistem video supraveghere cu denumirea „LUCRĂRILOR DE PROIECTARE, EXECUTIE SI IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS III” situat în Municipiul Oradea, strada Beothy Odon, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente


3 noiembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic achizitia Lucrărilor  de execuție montare  și  demontare a echipamentelor de iluminare exterioară festivă în Municipiul Oradea cu  ocazia  sărbătorilor  de iarnă 2021-2022 și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 05.11.2021  ora 12.00 AM.

Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 45316100-6  Instalare  de echipament de iluminare exterioară

 Valoarea estimată a achiziției: 378.000,00 plus  T.V.A. 

 Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod  CPV 45316100-6  cu denumirea “ Lucrărilor  de execuție montare  și  demontare a echipamentelor de iluminare exterioară festivă în Municipiul Oradea cu  ocazia  sărbătorilor  de iarnă 2021-2022” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1166/02.11.2021

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


 

1 noiembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Proiect pilot Sistem de Telegestiune în Puncte de Aprindere, din Municipiul Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.11.2021 ora 16.00 AM.

 Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 34993000-4 - Iluminat stradal.

 Valoarea estimată a achiziției: 135 000,00 plus  T.V.A.

Documente


13 octombrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achiziție cabluri de conectare pentru grup electrogen 250 KVA pentru asigurarea continuitații în alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public în caz de avarie locală, din Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 18.10.2021 ora 12.00 AM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV 31224400-6 - Cabluri de conectare.

 

Valoarea estimată a achiziției: 30.000,00 plus T.V.A.

 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 31224400-6 cu denumirea “Achiziție cabluri de conectare pentru grup electrogen 250 KVA pentru asigurarea continuitații în alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public în caz de avarie locală, din Municipiul Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1082/06.10.2021

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016

Documente


 

13 octombrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achiziție remorcă 3500 kg si tambur derulare cabluri, pentru transport grup electrogen 250 KVA pentru asigurarea continuitații în alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public în caz de avarie locală, din Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 18.10.2021 ora 12.00 AM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV 34223300-9 - Remorci.

 

Valoarea estimată a achiziției: 30.000,00 plus T.V.A.

 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 34223300-9 cu denumirea “ Achiziție remorcă 3500 kg si tambur derulare cabluri, pentru transport grup electrogen 250 KVA pentru asigurarea continuitații în alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public în caz de avarie locală, din Municipiul Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1082/06.10.2021

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016

Documente

 


13 octombrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achiziționare grup electrogen 250 KVA, pentru asigurarea continuitații în alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public în caz de avarie locală, din Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 18.10.2021 ora 12.00 AM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV 31121000-0 - Grupuri electrogene.

 

Valoarea estimată a achiziției: 135.000,00 plus T.V.A.

 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 31121000-0 cu denumirea “ Achiziționare grup electrogen 250 KVA, pentru asigurarea continuitații în alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public în caz de avarie locală, din Municipiul Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1081/06.10.2021

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016.

Documente


 

29 septembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” situat în Municipiul Oradea, Strada Gen. Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Filipescu, Petre P. Carp și Eugeniu Carada și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 07.10.2021, ora 12:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34928500-3 Echipament de iluminat stradal.


Valoarea estimată a achiziției: 140000 lei, cu T.V.A.


Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod 34928500-3 Echipament de iluminat stradal cu denumirea „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” situat în Municipiul Oradea, strada Gen. Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Filipescu, Petre P. Carp și Eugeniu Carada, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.., inclusiv ”tabelul completat de departajare oferte”.

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare nr. 960/10.09.2021.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

 


 

22 septembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Proiect pilot implementare iluminat public inteligent pe str. Emilian Mircea Chitul, din Municipiului Oradea”, inclusiv ”tabelul completat de departajare oferte” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 30.09.2021 ora 12.00 AM.

            Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 31527260-6 - Sisteme de iluminat.

 

Valoarea estimată a achiziției: 62.000,00 plus  T.V.A. 

 

            Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod  CPV 31527260-6 cu denumirea “ Proiect pilot implementare iluminat public inteligent pe str. Emilian Mircea Chitul, din Municipiului Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. inclusiv ”tabelul completat de departajare oferte”.

            Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1003/21.09.2021

            Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

            Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016.

Documente


25 august 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Proiect pilot implementare iluminat public inteligent pe str. Emilian Mircea Chitul, din Municipiului Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 31.08.2021 ora 12.00 AM.

Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 34928500-3 - Echipament de iluminat stradal.

Valoarea estimată a achiziției: 62.000,00 plus  T.V.A. 

 Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod  CPV 34928500-3 cu denumirea “ Proiect pilot implementare iluminat public inteligent pe str. Emilian Mircea Chitul, din Municipiului Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 907/24.08.2021

 Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016.

Documente


16 august 2021

SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic ” Achiziție lucrări de săpături și înlocuit stâlpi din rețeaua de iluminat public a Municipiului Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din HG Nr. 395 / 02.06.2016 până la data de 19.08.2021, ora 10:00.

Valoarea estimată totală a achiziției: 150 000 lei fără TVA.

 Ofertanții interesați pot consulta caietul de sarcini Nr. 873/16.08.2021 și își pot înregistra oferta pe cod CPV: 45112100-6 -Lucrari de sapare santuri, prin completarea tabelului de ofertă din caietul de sarcini și trimițând și o informare către Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documente


11 august 2021

SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic ”Achiziție de lucrări pentru săpături și înlocuire stâlpi la instalațiile electrice ale sistemului de iluminat” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din HG Nr. 395 / 02.06.2016 până la data de 13.08.2021, ora 14:00.

Valoarea estimată totală a achiziției: 150 000 lei fără TVA.

 

Ofertanții interesați pot consulta caietul de sarcini Nr. 856/10.08.2021 și își pot înregistra oferta pe cod CPV: 45112100-6 -Lucrari de sapare santuri, prin completarea tabelului de ofertă din caietul de sarcini și trimițând și o informare către Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documente


23 iulie 2021

SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic ” Achiziție servicii de execuție lucrări de săpături la instalațiile electrice subterane ale sistemului de iluminat” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din HG Nr. 395 / 02.06.2016 până la data de 28.07.2021, ora 09:00.

Valoarea estimată totală a achiziției: 135 000 lei fără TVA.

 Ofertanții interesați pot consulta caietul de sarcini Nr. 797/22.07.2021 și își pot înregistra oferta pe cod CPV: 45112100-6 -Lucrari de sapare santuri, prin completarea tabelului de oferta din caietul de sarcini și trimițând și o informare către Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documente


16 iulie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitie lucrările  de întărire a  rețelei de  joasă  tensiune în Parcul INDUSTRIAL I  Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 20.07.2021  ora 12.00 AM.
    Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 45231400-9 Lucrări  de construcție de linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 7500 plus  T.V.A.  

    Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 45231400-9 cu denumirea “ Achizitie lucrările  de întărire a  rețelei de  joasă  tensiune în Parcul INDUSTRIAL I Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
    Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 700/29.06.2021
    Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.
    Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


13 iulie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de amenajare teren în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I și II, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 14.07.2021  ora 12.00 AM.
    Va fi consultat următorul Cod CPV 45111291-4, Lucrări  de amenajare teren

Valoarea estimată a achiziției: 48000 lei, fără T.V.A.

    Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV 45111291- 4 cu denumirea “ Lucrările de amenajare teren în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I,II  IV ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
    Alăturat prezentei regăsiți Plansele cu suprafetele  si tabelul  centralizator cu nr. înregistrare 746 /09.07.2021.
    Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.
    Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


30 iunie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „REALIZARE ORTOFOTOPLANURI DE MARE PRECIZIE/REZOLUTIE IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS III ORADEA” situate în Municipiul Oradea, Strada Borșului, strada Ogorului si strada Uzinelor, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.07.2021, ora 12.00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 30221000-4 Hărți de cadastru digitale.

Valoarea estimată a achiziției: 29750 lei, fără T.V.A.

Documente


28 iunie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitia echipamentelor necesare exploatării și întreținerii iluminatului public din Municipiul Oradea Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 30.06.2021 ora 12.00 AM.

 Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 39152000-2  Rafturi mobile.

Valoarea estimată a achiziției: 27.000,00 plus  T.V.A. 

 Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod  CPV 39152000-2  cu denumirea “Achizitia și instalare rafturi metalice industriale în hala destinata iluminatului public din Municipiul Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 638/15.06.2021

 Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

 


28 mai 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitia echipamentelor necesare exploatării și întreținerii iluminatului public din Municipiul Oradea Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 04.06.2021  ora 12.00 AM.

Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 44512000-2  Diverse scule de mână

Valoarea estimată a achiziției: 50.050 plus  T.V.A. 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod  CPV 44512000-2  cu denumirea “Achizitia echipamentelor necesare exploatării și întreținerii iluminatului public din Municipiul Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 561/27.05.2021

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente


19 mai 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitie lucrările  de întărire a  rețelei de  joasă  tensiune în Parcul INDUSTRIAL I  Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 24.05.2021  ora 10.00 AM.

Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 45231400-9 Lucrări  de construcție de linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 130.000 plus  T.V.A. 

 Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 45231400-9 cu denumirea “ Achizitie lucrările  de întărire a  rețelei de  joasă  tensiune în Parcul INDUSTRIAL I Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 483/12.05.2021

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

 

12 mai 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Servicii de mentenanta a sistemului de irigatii-interventii-reparatii si udarea gazonului  în PARCURILE INDUSTRIALE  EUROBUSINESS I  și II- ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 14.05.2021 – ora 09,00 AM.

Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 45232120-9- Lucrări de irigație,  CPV 45232120-50 –Servicii de reparare și întreținere.

Valoarea estimată a achiziției: 40.000 lei, fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 45232120-9- Lucrări  de irigație “ Servicii  de mentenanța a sistemului de irigație, intervenție-reparațiii și udarea gazonului din PARCURILE  INDUSTRIALE EUROBUSINESS I  și II ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente 


7 mai 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ PERIODICĂ A CAPACITAȚILOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DE 110kV, 20kV ȘI 0,4kV AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr.395/02.06.2016 până la data de 14.05.2021 ora 11.00 AM.
Va fi consultat următorul cod CPV – 50532400-7 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de distribuție electrică.
Valoarea estimată a achiziției: 100.000 lei, fără T.V.A.
Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe cod CPV: 50532400-7 cu denumirea “SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ PERIODICĂ A CAPACITAȚILOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DE 110kV, 20kV ȘI 0,4kV AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documente 


7 mai 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitie lucrările de extindere a rețelei de medie tensiune din Parcul INDUSTRIAL II Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 14.05.2021 ora 10.00 AM.
Vor fi consultate următoarele Coduri CPV 45232220-0 Lucrări de construcție de posturi de transformare, 31214510-7 Tablouri de distributie

Valoarea estimată a achiziției: 333.204 cu T.V.A. inclus

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 45232220-0 cu denumirea “ Achizitie lucrările de extindere a rețelei de medie tensiune din Parcul INDUSTRIAL II Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente 


15 aprilie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de măturare și spălare drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului, strada Ogorului, respectiv strada Beothy Odon și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.04.2021, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor.

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


15 aprilie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Serviciilor de întreținerea spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II si Parcul Industrial Eurobusiness III” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, strada Uzinelor, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.04.2021, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 77310000-6 Amenajare și întreținere de spații verzi.

Valoarea estimată a achiziției: 124.316,19 lei fara TVA.

Documente 


15 aprilie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Serviciilor de curăţenie stradală din Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II si Parcul Industrial Eurobusiness III” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, strada Uzinelor, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.04.2021, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală.

Valoarea estimată a achiziției: 47.258,93 lei fara TVA.

Documente 


9 noiembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – EXTINDERE SI ACTUALIZARE P.U.Z. – PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 10.11.2019, ora 14.00.

Va fi consultat următorul Codi CPV: Cod CPV - 71220000-6: Servicii de proiectare arhitecturală

Valoarea estimată a achiziției: 95.000 lei, fără T.V.A..

Documente 


9 noiembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitia  protecției de arc pentru celulele 20KV din Stația de Transformare 110/20KV,  operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 13.11.2020  ora 15.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 42961200 - 2, Sisteme scada sau sisteme echivalente

Valoarea estimată a achiziției: 30.252,00 lei, fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV – 42961200-2 cu denumirea “ Achiziția protecției  de arc pentru celulele 20kv din Stația de Transformare 110/20KV ”  ” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente 


6 noiembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că s-a publicat Anunțul de participare număr: CN1025899/05.11.2020, pe portalul SICAP.

Denumire contract: Achiziția lucrărilor de Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Construire blocuri de locuințe de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462"

Data limita de depunere a ofertelor in SICAP este 11/12/2020 ora 15:00.

Valoarea totală estimată a achiziției: 10.349.570,00 lei, fără T.V.A..

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro - anunt de participare nr. CN1025899/05.11.2020

 


3 noiembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, EUROBUSINESS II SI EUROBUSINESS III ORADEA pentru SEZONUL RECE 2020 - 2021”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.11.2019,ora 14.00.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV: Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire;

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A..

Documente 


28 octombrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de racordare la rețeaua  energie electrică  de joasă tensiune  a PARCUL INDUSTRIAL II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.11.2020 ora 12,00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 452322004-4, Lucrări  auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 300.000 lei, cu  T.V.A. inclus

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV - 452322004-4 cu denumirea “ Racordarea la rețeaua de energie electrică de JT a PARCULUI INDUSTRIAL II ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente 


6 octombrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de amenajare teren în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I și II, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 08.10.2020  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45111291-4, Lucrări  de amenajare teren

Valoarea estimată a achiziției: 8200 lei, fără T.V.A.

Documente


25 septembrie 2020

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness I, organizează în perioada 28 SEPTEMBRIE – 09 OCTOMBRIE 2020 PROCEDURA în vederea inchirierii temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra unei hale de producție și birouri P+1, având o suprafață construită desfășurată de 1.519 mp înscrisă sub A1.1, cu numărul cadastral 198363-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr.198363 ORADEA, având acces cu titlu gratuit asupra terenului aferent până la limita imprejmuită disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului.

Destinația halei/clădirii este pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra halei este de minim 3 (trei) ani, începând de la data semnării contractului de inchiriere. Chiria minimă ca bază de pornire este de 3 (trei) Euro/mp/hala, respectiv 8 (opt) Euro/mp/birouri, fără TVA.

La data semnării contractului de inchiriere se va constitui o garanție constând in prețul chiriei pe șase luni.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 28 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2020 ora 12,00, între orele 08,00 – 16,00 și  08,00 – 12,00 (pentru data de 02 OCTOMBRIE 2020 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Analizarea ofertelor se va face de către Comisia de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 02 OCTOMBRIE 2020, la ora 14,00, la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER, in urma căreia se va delibera oferta câștigătoare.

Documente


23 septembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de execuție și montarea stațiilor de autobuz în PARCURILE INDUSTRIALE EUROBUSINESS I și II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 28.09.2020  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45223210-1, Lucrări  de structuri  metalice

Valoarea estimată a achiziției: 66.700 lei   fără TVA

Documente


1 septembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic servicii „Realizare si instalare totem-uri la intrare in Parcurile Industriale Eurobusiness II și III Oradea” situate în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Uzinelor, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 04.09.2020, ora 15:00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 35261000-1: Realizare si instalare panouri de informare (totem-uri).

Valoarea estimată a achiziției: 32.600 fără T.V.A.

Documente


25 august 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achiziție transformator si TDRI plus execuția lucrărilor de montarea TDRI-ului în PTAb UZINELOR 2 din Parcul INDUSTRIAL III Oradea și invită operatorii economici să-si înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până lâ data de 31.08.2020 ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 31213200-4 Transformatoare de distribuție, 31214510-7 Tablouri de distribuție

Valoarea estimată a achiziției: 70.500 fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 31213200-4 cu denumirea “ Achiziție transformator si TDRI plus execuția lucrărilor de montarea TDRI-ului în PTAb UZINELOR 2 din Parcul INDUSTRIAL III Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.Ă. prin e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente 


15 iunie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  ORADEA” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 18.06.2020, ora 12:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34928500-3   Echipament de iluminat stradal.

Valoarea estimată a achiziției: 70000 lei, fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod 34928500-3   Echipament de iluminat stradal cu denumirea „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  ORADEA” situat în Municipiul Oradea, strada Borșului, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.., incluzând și simularea luminotehnică (respectând cerințele de drum menționate în caietul de sarcini ) respectiv fișa tehnică a aparatului de iluminat care va fi furnizat.

Documente 


29 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 05.06.2020, ora 12:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34928500-3 Echipament de iluminat stradal.

Valoarea estimată a achiziției: 84500 lei, fără T.V.A.

Documente 

Fisa oferta.docx 


29 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de decopertare a stratului vegetal din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.06.2020  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45112210-0 - Lucrări  de decopertare a stratului vegetal

Valoarea estimată a achiziției: 19.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


20 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic servicii „Refacere marcaje rutiere din Parcul Industrial Eurobusiness I și II Oradea” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 25.05.2020, ora 11:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 34922100-7 Marcaje rutiere.

Valoarea estimată a achiziției: 82500 lei, fără T.V.A.

Documente 

 


20 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Servicii de reparatie a iluminatului din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.05.2020 ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 50711000-2, Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor electrice de construcții

Valoarea estimată a achiziției: 6.500 lei, fără T.V.A.

Documente 


20 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic servicii „Refacere marcaje rutiere din Parcul Industrial Eurobusiness I și II Oradea” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 25.05.2020, ora 11:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 34922100-7 Marcaje rutiere.

Valoarea estimată a achiziției: 82500 lei, fără T.V.A.

Documente 


18 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A SENSULUI GIRATORIU ANGHEL SALIGNY, SITUAT ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II ORADEA”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 19.05.2019, ora 15.00 PM.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:
    Cod CPV: 714221000-5 – Servicii de amenajare peisagistică

Valoarea estimată a achiziției: 44.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


12 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “ Lucrari de proiectare și execuție extindere rețea de canalizare menajeră și racordare la canalizarea existentă pentru blocul de locuințe de service, situat în Municipiul Oradea, strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 157023”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 15.05.2019, ora 12.00 PM.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:
   Cod CPV: 45232411-6 – Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale;
   Cod CPV: 74232220-2 – Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimată a achiziției: 160.960 lei, fără T.V.A.

Documente 


14 aprilie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Întocmire Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru refacerea străzii Ion Mihalache, Municipiul Oradea, tronsonul cuprins între Calea Borșului și Strada Petre P. Carp“, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 16.04.2020, ora 13,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Valoarea estimată a achiziției: 65.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


3 aprilie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare, achiziție și execuție statie de pompare apă uzată din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.04.2020 –ora 13,00 AM..

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232423-3 - Lucrări de construcție de stații de pompare ape reziduale.

Valoarea estimată a achiziției: 57.060 lei, fără T.V.A.

Documente 


31 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de mentenanta a sistemului de irigatii-interventii-reparatii si udarea gazonului  în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.04.2020 –ora 13,00 AM..

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232120-9- Lucrări de irigație și Cod CPV 45232120-50 –Servicii de reparare și întreținere.

Valoarea estimată a achiziției: 40.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


18 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de măturare și spălare drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 19.03.2020, ora 12,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor.

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


18 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de amenajare, de întreținere și de salubrizare ale spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 19.03.2020, ora 12,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 77310000-6 Amenajare și întreținere de spații verzi.

Valoarea estimată a achiziției: 134938 lei, fără T.V.A.

Documente 


13 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de măturare și spălare drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 17.03.2020, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor.

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


13 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de amenajare, de întreținere și de salubrizare ale spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 17.03.2020, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 77310000-6 Amenajare și întreținere de spații verzi.

Valoarea estimată a achiziției: 134938 lei, fără T.V.A.

Documente 


6 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare si executie  rețea de energie electrică în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS III ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 11.03.2020  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări  de construcție de linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 252.000lei, fără T.V.A.

Documente 


6 martie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Lucrări de proiectare si executie a 3 alveole pentru stații de autobuz – Strada Anghel Saligny”, în Parcul Industrial Eurobusiness II, Municipiul Oradea, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 11.03.2020, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45213311-6 - Lucrari de constructii de statii de autobuz.

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


9 decembrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitia  contoarelor de masura energie electrica si a modemurilor aferente contoarelor- operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 11.12.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 38551000-2 Contoare de energie

Valoarea estimată a achiziției: 29520 lei, fără T.V.A.

Documente 


4 decembrie 2019

SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic ”Echipamente / Scule de intervenție și mentenanță preventivă” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din HG Nr. 395 / 02.06.2016 până la data de 06.12.2019, ora 11:00.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:
- 42622 - Mașini de filetat sau de găurit f
- 38424 - Echipament de măsurare și de control
- 44512 - Diverse scule de mână
Valoarea estimată totală a achiziției: 12.000 lei, fără TVA.

Documente 


29 noiembrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SI EUROBUSINESS II ORADEA pentru SEZONUL RECE 2019 - 2020”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.12.2019,ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire;

Valoarea estimată a achiziției: 132.240 lei, fără T.V.A..

Documente 


26 noiembrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SI EUROBUSINESS II ORADEA pentru SEZONUL RECE 2019 - 2020”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 28.11.2019,ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire;

Valoarea estimată a achiziției: 132.240 lei, fără T.V.A.

Documente 


21 noiembrie 2019

SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic SICAP:

 • Oprire interzisă - disc C39
 • Limitare viteză 30Km/h - disc C29
 • Sens giratoriu – disc D7
 • Indicator cedează - triunghi B1
 • Indicator presemnalizare Sens giratoriu – triunghi A40
 • Indicator presemnalizare Trecere pieton – triunghi A22
 • Indicator Drum cu prioritate – pătrat P20
 • Indicator Trecere de pietoni – pătrat G1
 • Stâlp zincat cu secțiune circulară antirotație D-4.8 cm+dop H-350 cm
 • Clemă zincată cu secțiune circulară antirotație D-4.8 cm cu șuruburi și piulițe
 • Montare stâlp și indicator
 • Marcaj rutier pe șosea - Sens giratoriu
 • Marcaj rutier pe șosea - Trecere pietoni
 • Eliminare marcaje existente

Vor fi consultate următoarele coduri CPV: 34992200-9 Indicatoare rutiere

Valoarea estimată totală a achiziției: 16000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe cod CPV: 34992200-9 Indicatoare rutier, trimițând și o informare către Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documente 


15 noiembrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitia  echipamentelor de interventie- întreruptor siemens Sion 1250A,  operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 20.11.2019  ora 15.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 31214200 - 1, Întreupător de sarcină

Valoarea estimată a achiziției: 16.650,00 lei, fără T.V.A.

Documente 


7 noiembrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de întărire rețea de energie electrică în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 11.11.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări  de construcție de linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 70053 lei, fără T.V.A.

Documente 


29 octombrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Firide de măsură  de joasă tensiune,  operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 31.10.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 31213000 - 2, Echipament de distributie

Valoarea estimată a achiziției: 50.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


15 octombrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de execuție și montarea stațiilor de autobuz în PARCURILE INDUSTRIALE EUROBUSINESS I și II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 17.10.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45223210-1, Lucrări  de structuri  metalice

Valoarea estimată a achiziției: 209.700 lei   fără TVA

Documente 


7 octombrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de întărire rețea de joasă tensiune în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 10.10.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări  de construcție de linii electrice.

Valoarea estimată a achiziției: 97.358 lei, fără T.V.A.

Documente 


1 octombrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “FURNIZAREA ȘI MONTAJUL INDICATOARELOR RUTIERE ȘI STÂLPILOR DE SUSȚINERE PENTRU INDICATOARE DE CIRCULAȚIE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ȘI II ORADEA”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.10.2019, ora 14.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34992200-9 Indicatoare rutiere.

Valoarea estimată a achiziției: 25.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


16 septembrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “LUCRARI DE EXECUTIE – REABILITARE FATADA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXTINDERE UN NIVEL – MODIFICARE IN BLOC DE LOCUINTE DE SERVICI”” situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numarul cadastral 157023, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 24.09.2019, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor.

Valoarea estimată a achiziției: 24.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


12 august 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic pentru proiectul „Lucrări de proiectare și execuție extindere retele de apa si canalizare menajera si pluviala – strada Thomas Alva Edison” în Parcul Industrial Eurobusiness II, Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 20.08.2019, ora 12.00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 45232150-8 – Lucrari de conducte de alimentare cu apa.

Valoarea estimată a achiziției: 320.000,00 lei, cu T.V.A.

Documente 


24 iulie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de extindere rețea  de  joasă tensiune  în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 30.07.2019  ora 14.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232200-4, Lucrări   auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 284.033, 64 lei, fără T.V.A.

Documente 


8 iulie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de amenajare teren în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I și IV, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 10.07.2019  ora 15.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45111291-4, Lucrări  de amenajare teren

Valoarea estimată a achiziției: 16.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


19 iunie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Verificari și măsurători PRAM în celulele 20KV din Stația electrică de transformare din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA, invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 21.06.2019  ora 13.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71314000-2, Servicii de energie electrică și servicii conexe.

Valoarea estimată a achiziției: 4500 lei, fără T.V.A.

Documente 


19 iunie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor  din Stația de transformare Eurobusiness din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și sediul ADLO, invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 20.06.2019  ora 13.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 50413200-5, Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor

Valoarea estimată a achiziției: 1200 lei, fără T.V.A.

Documente 


5 iunie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de decopertare a stratului vegetal din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I,II, III, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.06.2019  ora 11.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45112210-0, Lucrări  de decopertare a stratului vegetal

Valoarea estimată a achiziției: 11.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


23 mai 2019

S-a publicat anunțul de participare nr. SCN 1043984 din data 23.05.2019 privind Execuție Lucrări – Reabilitare fațadă, recompartimentări interioare, extindere un nivel – Modificare în bloc de locuințe de servici”, situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 157023 și numărul CF 157023

S-a publicat anunțul de participare nr. SCN 1043984 din data 23.05.2019 privind Execuție Lucrări – "Reabilitare fațadă, recompartimentări interioare, extindere un nivel – Modificare în bloc de locuințe de servici”, situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 157023 și numărul CF 157023.
Data limită de depunere ofertă în SICAP este 11.06.2019 ora 15:00
Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr.SCN 1043984 din data de 23.05.2019.


 13 mai 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare și execuție sistem de stingere a incendiilor în Parcul Industrial Eurobusiness I, Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 15.05.2019  ora 12,00 AM.
Va fi consultat următorul Cod CPV 35111500-0, Lucrări de proiectare și execuție - sistem de stingere a incendiilor.
Valoarea estimată a achiziției: 238.000,00 lei, fără T.V.A.

Documente 


22 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de modernizare și retehnologizare a infrastructurii existente pe rețeaua de alimentare cu energie electrică în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 25.04.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232200-4, Lucrări  de auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 37.330 lei, fără T.V.A.

Documente 


22 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de modernizare și retehnologizare a infrastructurii existente pe rețeaua de alimentare cu energie electrică în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 25.04.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări  de construcție de linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 36.400 lei, fără T.V.A.

Documente 


22 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de măturare și spălare drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borsului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 25.04.2019, ora 12,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor.

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A.

Documente 


22 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de mentenanta a sistemului de irigatii-interventii-reparatii si udarea gazonului  în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I si II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 23.04.2019 –ora 12,00 AM..

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232120-9- Lucrări de irigație și Cod CPV 45232120-50 –Servicii de reparare și întreținere.

Valoarea estimată a achiziției: 135.015 lei, fără T.V.A.

Documente 


17 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de amenajare, de întreținere și de salubrizare ale spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borsului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 19.04.2019, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 77310000-6 Amenajare și întreținere de spații verzi. 

Valoarea estimată a achiziției: 134.500 lei, fără T.V.A.

Documente 


17 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de mentenanta a sistemului de irigatii-interventii-reparatii si udarea gazonului  în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I si II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.04.2019 –ora 12,00 AM..

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232120-9- Lucrări de irigație și Cod CPV 45232120-50 –Servicii de reparare și întreținere.

Valoarea estimată a achiziției: 135.015 lei, fără T.V.A.

Documente 


11 aprilie 2019

S-a publicat anunțul de participare nr. SCN 1041475 din data 11.04.2019 privind Execuție Lucrări – Reabilitare fațadă, recompartimentări interioare, extindere un nivel – Modificare în bloc de locuințe de servici”, situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 157023 și numărul CF 157023

S-a publicat anunțul de participare nr. SCN 1041475 din data 11.04.2019 privind Execuție Lucrări – Reabilitare fațadă, recompartimentări interioare, extindere un nivel – Modificare în bloc de locuințe de servici”, situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 157023 și numărul CF 157023
Data limită de depunere ofertă în SICAP este 06.05.2019 ora 15:00
Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr.SCN 1041475 din data de 11.04.2019.

 


10 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare și excuție branșamente apă și racorduri canal în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  și II, Municipiul  ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 12.04.2019  ora 11,00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231300-8, Lucrări  de proiectare și execuție branșamente apă  și  racorduri canal.

Valoarea estimată a achiziției: 140.000,00 lei, fără T.V.A.

Documente


4 decembrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „ECOLOGIZAREA AMPLASAMENTULUI NEVALORIFICAT, PRIN CURĂȚAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR, DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II” situat în Municipiul Oradea, Strada Ogorului, identificat cu numarele cadastrale: CF 192882, CF 187992, CF 192582, CF 199442, CF 199191, CF 192881, CF 187879, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.12.2018 inclusiv.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45111214-1 Lucrări de îndepărtare a molozului

Valoarea estimată a achiziției: 440.000 lei, fără T.V.A.

Documente


29 noiembrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “PROIECTARE IMOBIL – REABILITARE FATADA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXTINDERE UN NIVEL – MODIFICARE IN BLOC DE LOCUINTE DE SERVICI” situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numarul cadastral 157023, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.12.2018 inclusiv.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Valoarea estimată a achiziției: 45.000 lei, fără T.V.A.

Documente


31 octombrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare, executie si implementare a sistemului de supraveghere video în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  si  PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II, situat in  ORADEA, Strada Borsului respectiv Strada Anghel Saligny și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 05.11.2018 inclusiv.

Valoarea estimată a achiziției: 300.000 lei, fără T.V.A.

Documente


30 octombrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de modernizare și retehnologizare a infrastructurii existente pe rețeaua de alimentare cu energie electrică în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.11.2018 inclusiv. 

Valoarea estimată a achiziției: 55.823 lei, fără T.V.A.

Documente


18 octombrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrări de canalizație curenți slabi din Parcul Industrial II, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.10.2018 inclusiv.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 130000 lei, fără T.V.A.

Documente


26 iulie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic LUCRARI DE MONTARE A UNUI TRANSFORMATOR IN PTAb 9 DIN PARCUL INDUSTRIAL I, aflate în administrarea Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G.
Nr.395/02.06.2016 până la data de 16.08.2018 inclusiv .

Valoarea estimată a achiziţiei este de 110.000,00 lei.

Documente


19 februarie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ PERIODICĂ A CAPACITAȚILOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DE 110kV, 20kV ȘI 0,4kV AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și  invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr.395/02.06.2016 până la data de  26.02.2018 inclusiv  .

Valoarea estimată a achiziţiei este de 125.000,00 Lei, fără TVA.

Documente


21 decembrie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de achiziție a Lucrărilor necesare montării unui PTAB în Parcul Industrial EUROBUSINESS II (Strada Anghel Saligny).

Valoarea estimată a achiziţiei este de 400.000,00 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 19.01.2018, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente


 

08 noiembrie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la rețeaua electrică de joasă tensiune a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 386.554,62 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 24.11.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente

CLARIFICAREA NR. 1

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea Contractului de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la rețeaua electrică de joasă tensiune a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor., oferta Societății SC REL MONT SRL ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 1395/24.11.2017, având preţul de 286.957,97 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 54.522,01 Lei, a fost declarată câştigătoare.


11 octombrie 2017

Subscrisa, AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă anunțăm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Licitație Deschisă a Contractului de servicii de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24 si Parcul Industrial Eurobusiness II situat in Oradea pe str. Ogorului, NR.4 

Valoarea estimată a achiziţiei este 693.147 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 02.11.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, str. Primariei nr.3, parter.

Documente

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.24 ȘI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SITUAT ÎN ORADEA PE STR. OGORULUI, NR.4, în perioada 2017-2018 sezonul de iarnă, oferta Societății RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 1298/02.11.2017, având preţul de 693.065,94 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 131.682,53 Lei, a fost declarată câştigătoare. 


20 aprilie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de amenajare, de întreţinere și de salubrizare ale spaţiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II

Valoarea estimată a achiziţiei este de 250.000 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 11.05.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente


11 octombrie 2016

Anunț de participare la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 416.900 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 25.10.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente

Răspunsul nr. 1 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

 Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertelor primite pentru atribuirea contractului având ca obiect Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada  Uzinelor, oferta Societății RITMOTEH S.R.L., înregistrată sub nr. 964/25.10.2016, având preţul de 261.781,41 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 52.356,28 Lei, a fost declarată câştigătoare.


27 septembrie 2016

Anunț de participare la procedura de atribuire prin licitație deschisă a serviciilor de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Soseaua Borșului nr.24 și Parcul Industrial Eurobusiness II situat în Oradea pe str. Ogorului, nr.4

Subscrisa, AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă anunțăm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Licitație Deschisă a Contractului de servicii de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24 si Parcul Industrial Eurobusiness II situat in Oradea pe str. Ogorului, NR.4

Valoarea estimată a achiziţiei este 694.400 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 24.10.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, str. Primariei nr.3, parter.

Vă informăm că prezentul Anunț de Participare la Procedura de Atribuire prin Licitație Deschisă și Documentația de atribuire a contractului de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II sunt disponibile pe pagina de internet www.adlo.ro , la Secțiunea Achiziții.

Documente

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.24 ȘI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SITUAT ÎN ORADEA PE STR. OGORULUI, NR.4, în perioada 2016-2017 sezonul de iarnă, oferta Societății RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 956/24.10.2016, având preţul de 694.205,10 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 138.841,02 Lei, a fost declarată câştigătoare.


27 iunie 2016

INVITATIE DE PARTICIPARE

Subscrisa, Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., in calitate de Achizitor(Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcului Industrial III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziției este de 290.000 lei, fara TVA.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 12.07.2016, ora 11,00

Ofertele se transmit la sediul Societătii din Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter.

Răspunsul Nr. 1 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

Răspunsul Nr. 2 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

Având în vedere faptul că, in cadrul prezentei Proceduri, nu a fost depusă nicio ofertă, conform art. 27,alineatul (6), litera g coroborat cu art. 72, litera c) și art.73 din Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA, Procedura Cerere de Oferte pentru Atribuirea Contractului de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcului Industrial EUROBUSINESS III(Strada Uzinelor), lansată în 27.06.2016, a fost anulată în baza Deciziei Directorului General privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 607 din 12.07.2016, urmând a fi reluată.


14 Aprilie 2015

Cerere de Oferte a Contractului de servicii de amenajare, de întreţinere și de salubrizare ale spaţiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I, situat în Oradea, Șoseaua Borșului.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 170.000 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 25.04.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.


 

29 Octombrie 2015

Achizitia serviciilor de deszapezire a drumurilor, cailor de acces, trotuarelor si parcarilor din Parcul Industrial Eurobusiness I, pentru sezonul rece 2015-2016

 

18 Martie 2015

SERVICII DE PROIECTARE ŞI DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A 4 (PATRU) CONSUMATORI DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.34

 Invitația de participare

 Documentația de atribuire(PDF)

 Documentația de atribuire(DOC)

- Aviz Tehnic de Racordare (ATR)


 

 

13 Ianuarie 2015

SERVICII DE AMENAJARE ŞI DE ÎNTREŢINERE ALE SPAŢIILOR VERZI DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

- Invitația de participare

- Documentația de atribuire

- Formulare

Anexa 2 (Plan spatii verzi Ian. 2015)

Răspunsul Achizitorului la Solicitarea de clarificări transmisă în data de 14.01.2015

 


 

20 Noiembrie 2014

SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I pentru SEZONUL RECE 2014 - 2015

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

- Specificații Tehnice

- Formulare

- Anexa 1

- Anexa 2

Ultimele Noutăți

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență- expe...

23-05-2023 Noutati 0

Prelungirea apelului de selecție a participantilor în etapa de preincubare în vederea stabilirii rezidenților în cadrul incubatoru...

20-05-2023 Noutati 0

Primăria Municipiului Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Agenția de Dezvoltare Locală Orad...

10-05-2023 Noutati 0

   Avem plăcerea de a vă invita la prezentarea parcurilor de specializare inteligentă care se vor înființa în Județul B...

30-03-2023 Noutati 0

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:- studii tehnice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licen...

16-03-2023 Noutati 0

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență- expe...

16-03-2023 Noutati 0

Conferinta de presa ADLO 08.02.2023

La finele anului 2022 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. deține sase titluri de parc industrial, patru amplasamente situate...

08-02-2023 Noutati 0

Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Județean Bihor și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a organizat și in acest an Gala ,,Antreprenor pentru Bihor”.

Evenimentul a avut loc ieri, 24.01.2023, într-un cadru festiv, la Filarmonica Oradea.Am revenit la această dată pentru a sărbăto...

24-01-2023 Noutati 0

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:- studii tehnice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licen...

11-09-2022 Noutati 0

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A (ADLO) angajează inginer proiectant

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - studii tehnice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de l...

22-08-2022 Noutati 0

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A (ADLO S.A.) angajează Expert în domeniul achizițiilor publice

\ Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - Studii superioare economice/juridice/tehnice, de lungă durată final...

22-08-2022 Noutati 0

Centrul de servicii din Parcul Industrial I prinde contur

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator alparcurilor industriale din Municipiul Oradea...

25-07-2022 Noutati 0

ADLO a semnat un contract cu un investitor local in valoare de 15,7 mil Euro

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator alparcurilor industriale din Municipiul Oradea...

22-07-2022 Noutati 0

Cea mai mare investiție in parcul industrial din Oradea – ORADEA ARE STI(H)L

Anul 2022 marchează pentru Oradea atingerea unui prag important in ceea ce privește atragerea de investitori străini in parcul i...

28-06-2022 Noutati 0

GALA ANTREPRENOR PENTRU BIHOR - 2022

23 mai 2022 a reprezentat data GALEI ANTREPRENOR PENTRU BIHOR Primăria Municipiului Oradea împreună cu Agenția de Dezvoltare L...

24-05-2022 Noutati 0

ADLO a semnat un contract in valoare de 6,7 mil Euro

ADLO a semnat un contract in valoare de 6,7 mil Euro   Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de ...

17-05-2022 Noutati 0

Reprezentanții parcurilor industriale din România s-au reunit la Oradea

Membrii Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (A.P.I.T.S.I.A.R.)...

01-04-2022 Noutati 0

ADLO A MAI SEMNAT UN CONTRACT PENTRU PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator al parcurilor industriale din Municipiul Oradea ...

25-03-2022 Noutati 0

ADLO A SEMNAT UN NOU CONTRACT IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

    Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator al parcurilor industriale din Municipiul Ora...

12-01-2022 Noutati 0

ADLO A SEMNAT DOUĂ CONTRACTE PENTRU PARCUL INDUSTIAL TILEAGD

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator al parcurilor industriale din Municipiul Oradea ...

05-01-2022 Noutati 0

ADLO se extinde si investeste in dezvoltarea a 11 parcuri industriale, in judetul Bihor

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO), compania publica cu actionar majoritar Primaria Oradea care administreaza parcurile in...

16-12-2021 Noutati 0

Oradea, gazda unei vizite de lucru organizate de ADR Nord-Vest pentru UAT-urile din Nord-Vestul României

În perioada 10-11 decembrie, Oradea a fost gazda unui eveniment organizat de Agenția de Dezvoltare Nord-Vest pentru reprezentanții...

15-12-2021 Noutati 0

Anunturi angajare electrician, inginer proiectant si expert achizitii publice

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A (ADLO) angajează: Inginer Proiectant Expert Achizitii Electrician  ...

01-11-2021 Noutati 0

Înscriere Participare ONLINE la Summitul Parcurilor Industriale 2021

    Înscriere Participare ONLINE la Summitul Parcurilor Industriale 2021! Pentru aceia dintre dumneavoastră c...

19-10-2021 Noutati 0

Comunicat de presă

Contractul pentru Terminalul Cargo de 32 de milioane de euro, semnat - Consiliul Județean Bihor Directorul executiv...

31-08-2021 Noutati 0

Comunicat de presă

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a semnat Contractul privind proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de inves...

27-08-2021 Noutati 0

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (ADLO) angajează asistent manager

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență co...

09-08-2021 Noutati 0

UN NOU MANDAT DE DIRECTOR LA SOCIETATEA AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Consili...

30-07-2021 Noutati 0

Anunț privind etapa de interviu și de susținere a declarației de intenție în fața Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Anunț privind etapa de interviu și de susținere a declarației de intenție în fața Consiliului de Administrație al Societății AGENȚ...

29-07-2021 Noutati 0

Postare anunt de angajare electricieni,inginer si economist

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (ADLO) angajează un inginer specialist în domeniul de iluminat public   Candidații tre...

04-06-2021 Noutati 0

Comunicat de presă 07.04.2021

COMUNICAT DE PRESĂ Astăzi, 7 aprilie, numărul vaccinurilor administrate în județul Bihor de la începutul campaniei de vaccinare ...

07-04-2021 Noutati 0

Oradea lansează o Competiţie de idei de startup-uri în domeniul Smart City

Joi, 11 martie, la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A a avut loc o conferinţă de presă, în cadrul căreia a fost preze...

12-03-2021 Noutati 0

Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță demararea procedurii de recrutare pentru următoarele poziții...

11-12-2020 Noutati 0

Oradea is emerging as one of the most attractive startup hubs in Romania

Located in the North-West of Romania, Oradea has enjoyed a very positive development in recent years, being viewed as an attractiv...

20-07-2020 Noutati 0

Angajăm inginer cu atribuții de administrator de patrimoniu

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO) angajeaza un inginer cu atribuții de administrator de patrimoniu Candidații trebuie să...

14-07-2020 Noutati 0

ADLO wants a better and fair development of the industrial area as well as the city of Oradea

Featured in an exclusive editorial study at the end of lockdown: "The New Normal - Market Pulse Report, Romania" published by "Rom...

30-06-2020 Noutati 0

Investiție în valoare de 5,2 milioane de Euro

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a semnat azi, 25.06.2020, contractul privind o investiție în valoare de 5,2 milioane de Eu...

25-06-2020 Noutati 0

Investiție în linii de producție roboți în valoare de 5 mil. euro

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a semnat azi, 22.01.2020, contractul privind o investiție in valoare de 5 mil. Euro in Par...

22-01-2020 Noutati 0

Reinert Kunststofftechnik își extinde activitatea cu o investiție de 5 mil euro

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a semnat azi, 17.01.2020, contractul privind continuarea investitiilor in Parcul Industria...

17-01-2020 Noutati 0

Investiție în valoare de 6.6 mil. euro

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a atras prin licitație deschisă o investiție in valoare de 6.6 Mil. Euro, din care  4.6 Mi...

13-01-2020 Noutati 0

Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”

Zilele Diasporei Oradea | 14 august 2019 Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”   În speranţa de a-i aduce mai...

21-08-2019 Noutati 0

Oradea prezentă în Revista Transilvania Business Magazine (TB 86)

"Municipiul Oradea e pe buzele tuturor, când vine vorba să fie dat un exemplu pozitiv de administrație publică locală din Romania...

04-07-2019 Noutati 0